Skip til hoved indholdet
    Hjem Køge Bugt som marin naturnationalpark

Køge Bugt som marin naturnationalpark

Den nordlige del af Øresund er allerede udpeget til at blive marin naturnationalpark, og Køge Bugt-Alliancen arbejder for, at den også kommer til at omfatte Køge Bugt.

Levested for dyre- og planteliv

I Køge Bugt trives en bred vifte af havlevende dyrearter, og bugten er et vigtigt levested og trækområde for mange fugle.  Samtidig er er Køge Bugt voksested for især ålegræs, som er vigtigt for havets økosystem, da det fungerer som levested, fødekilde og yngleplads for mange forskellige slags organismer.

Hvad er en marin naturnationalpark? 

Når et havområde udpeges som marin naturnationalpark betyder det, at området beskyttes mod de forstyrrelser og ødelæggelser, som blandt andet slamklapning, spildevandsudledning og anlægning af kunstige øer kan medføre. Det særlige ved en naturnationalpark er, at naturen i området så vidt som muligt skal have lov til at udvikle sig på sine egne præmisser. En marin naturnationalpark omfatter således havområder og kystnære områder, hvor den menneskelige indblanding er minimeret, og økosystemet over og under havoverfladen passer sig selv.

Betydning for Køge Bugt

Ved at udpege Køge Bugt til at indgå i en marin naturnationalpark sammen med det nordlige Øresund, vil man få et stort, sammenhængende hav- og kystområde, hvor fraværet af forurening og ødelæggende aktiviteter vil betyde, at naturen kan trives. Det vil være til gavn for dyre- og plantelivet – og for de mange borgere, som hver dag vil kunne opleve glæden ved den rene og uspolerede natur. Vi sikrer dermed, at også vores børn og børnebørn vil kunne færdes på, ved og i et unikt havområde, som byder på rent vand og en mangfoldighed af liv.

Køge Bugt Alliancen er et samarbejde mellem Stevns, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby kommuner. Samarbejdet har til formål at passe på havmiljøet i Køge Bugt.

Nyttige Links