Skip til hoved indholdet
    Hjem Baggrund Køge Bugt

Baggrund Køge Bugt

Køge Bugt Alliancen har været aktiv i kampen for at bevare havmiljøet i Køge Bugt siden slutningen af 2021

November 2021

Fem kommuner i Køge Bugt-området går sammen om at kæmpe for miljøet i Køge Bugt: Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns. Samarbejdet er født på baggrund af en fælles bekymring over flere store projekter, som truer bugten – især de ni kunstige erhvervsøer ud for Hvidovre, men også slam fra Lynetteholmen og spildevandsudledning fra København.

November 2021

Fem kommuner i Køge Bugt-området går sammen om at kæmpe for miljøet i Køge Bugt: Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns. Samarbejdet er født på baggrund af en fælles bekymring over flere store projekter, som truer bugten – især de ni kunstige erhvervsøer ud for Hvidovre, men også slam fra Lynetteholmen og spildevandsudledning fra København.

Januar 2022

Kommunealliancen udvides til syv kommuner, da Brøndby og Vallensbæk melder sig under fanerne. Bekymringen for havmiljøet og dyrelivet vokser i takt med, at man får overblik over, hvor mange forurenende projekter, der er planlagt i Køge Bugt.

Læs mere om truslerne mod Køge Bugt

Januar 2022

Kommunealliancen udvides til syv kommuner, da Brøndby og Vallensbæk melder sig under fanerne. Bekymringen for havmiljøet og dyrelivet vokser i takt med, at man får overblik over, hvor mange forurenende projekter, der er planlagt i Køge Bugt.

Læs mere om truslerne mod Køge Bugt

Juni 2022

Alliancen vinder sin første store sejr, da klapning af slam fra Lynetteholmen afblæses. Folketinget sætter en stopper for dumpningen af 2,3 millioner tons forurenet og tungmetalholdigt slam i Køge Bugt. I Køge Bugt Alliancen er der stor tilfredshed med, at fornuften har sejret i denne omgang, men arbejdet fortsætter for at stoppe andre trusler mod bugten.

Juni 2022

Alliancen vinder sin første store sejr, da klapning af slam fra Lynetteholmen afblæses. Folketinget sætter en stopper for dumpningen af 2,3 millioner tons forurenet og tungmetalholdigt slam i Køge Bugt. I Køge Bugt Alliancen er der stor tilfredshed med, at fornuften har sejret i denne omgang, men arbejdet fortsætter for at stoppe andre trusler mod bugten.

December 2022

Kampen mod de ni kunstige erhvervsøer ud for Hvidovre intensiveres. De massive miljøkonsekvenser og trafik- og støjgener, som projektet vil medføre, har været diskuteret i Køge Bugt Alliancens kommunalbestyrelser. Der er bred enighed i de syv kommuner om, at planerne om erhvervsøerne skal stoppes, og at Køge Bugt skal udpeges som marin naturnationalpark til glæde for havmiljøet og borgerne.

December 2022

Kampen mod de ni kunstige erhvervsøer ud for Hvidovre intensiveres. De massive miljøkonsekvenser og trafik- og støjgener, som projektet vil medføre, har været diskuteret i Køge Bugt Alliancens kommunalbestyrelser. Der er bred enighed i de syv kommuner om, at planerne om erhvervsøerne skal stoppes, og at Køge Bugt skal udpeges som marin naturnationalpark til glæde for havmiljøet og borgerne.

Marts 2023

Kommunerne i Køge Bugt Alliancen melder sig samlet ind i Øresundsvandsamarbejdet, som er et havmiljøsamarbejde mellem danske og svenske kommuner ud mod Øresund. I Øresundsvandsamarbejdet kan indsatsen for at sikre havmiljø og biodiversitet koordineres og underbygges med videnskabelige undersøgelser og rapporter.

Læs mere om Øresundsvandsamarbejdet

Marts 2023

Kommunerne i Køge Bugt Alliancen melder sig samlet ind i Øresundsvandsamarbejdet, som er et havmiljøsamarbejde mellem danske og svenske kommuner ud mod Øresund. I Øresundsvandsamarbejdet kan indsatsen for at sikre havmiljø og biodiversitet koordineres og underbygges med videnskabelige undersøgelser og rapporter.

Læs mere om Øresundsvandsamarbejdet

Køge Bugt Alliancen er et samarbejde mellem Stevns, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby kommuner. Samarbejdet har til formål at passe på havmiljøet i Køge Bugt.

Nyttige Links