Skip til hoved indholdet
    Hjem Det mener Køge Bugt Alliancen

Det mener Køge Bugt Alliancen

I Køge Bugt-Alliancen er vi bekymrede for, at de ni kunstige erhvervsøer vil forvandle det naturskønne område i Køge Bugt til et industriområde og resultere i et tab af de grønne områder i og omkring bugten. Vi frygter, at havmiljøet i Køge Bugt vil tage varig skade på grund forureningen, som opførelsen af erhvervsøerne vil medføre.

Nej. Der er allerede tilstrækkeligt med ledige erhvervsgrunde til rådighed, og vi opfordrer til et øget samarbejde mellem de storkøbenhavnske kommuner for at udnytte de eksisterende erhvervsarealer bedre.

Opførelsen af Holmene involverer dumping af mere end 47 millioner tons jord i havet. I Køge Bugt-Alliancen er vi bekymrede for en forværring af tilstanden i Køge Bugts havmiljø og en øget forekomst af skadelige kemiske stoffer og tungmetaller i vandet. 

Der er planer om at samle rensningen af hovedstadens spildevand i ét stort anlæg på én af de kunstige erhvervsøer. Samlingen af rensningsanlæg vil medføre en øget spildevandsudledning i Køge Bugt. Det gør os bekymrede for at havmiljøet og biodiversiteten vil lide under den øgede spildevandspåvirkning. Køge Bugt-Alliancen frygter, at Køge Bugt ender med at bliver betragtet som "kloak" for resten af hovedstadsområdet.

Ja, i Køge Bugt-Alliancen foreslår vi at undgå opførelsen af Holmene og i stedet fokusere på samarbejde om udnyttelse af ledige erhvervsarealer i hovedstadsområdet. Samtidig opfordrer vi til, at Køge Bugt udpeges til marin naturnationalpark til gavn for havmiljøet og borgerne.

En marin naturnationalpark er et beskyttet område, der ligger i havet eller ved kystområder og sikrer, at økosystemet forbliver sundt og beskyttet mod skadelige aktiviteter, der kan skade miljøet.

Det nordlige Øresund er allerede udpeget til at blive marin naturnationalpark, og vi mener, at det er oplagt at udvide området til også at omfatte Køge Bugt. Det vil være til stor gavn for både havmiljøet og de mange borgere, der flittigt benytter bugten. Dyre- og plantelivet under vandoverfladen vil kunne trives, og borgerne vil have et naturskønt område, hvor de kan søge væk fra støj, røg og møg.

Køge Bugt Alliancen er et samarbejde mellem Stevns, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby kommuner. Samarbejdet har til formål at passe på havmiljøet i Køge Bugt.

Nyttige Links