Skip til hoved indholdet
    Hjem Holmene – ni kunstige erhvervsøer

Holmene – ni kunstige erhvervsøer

Den største trussel mod Køge Bugt lige nu er planer om at bygge ni kunstige erhvervsøer - de såkaldte Holmene. De ni kunstige erhvervsøer skal lige i Hvidovre og bruges til virksomheder, industri og et stort nye spildevandsanlæg. Byggeriet vil kort sagt betyde en meget mere støj, møg og forurening på land og i havet.

Støj, møg og forurening på motorvejen i 20 år

Køge Bugt Motorvejen og kommunerne langs bugten og i hele hovedstaden kæmper i forvejen med sundhedsskadelig støj, forurening og køkørsel. Det vil blive meget værre i de 20 år byggeriet varer.

Byggeriet af ni kunstige erhvervsøer vil nemlig betyde, at der hver dag kører 450 tunge lastbiler på motorvejen med jord. 

Lastbilerne øger trafikstøjen langs Køge Bugt Motorvej, hvor 22.500 husstande allerede er plaget af støjgener over grænseværdierne. Desuden vil de mange tunge køretøjer betyde øget luftforurening og endnu mere køkørsel.

Havmiljøet bliver forurenet med tonsvis af jord

De kunstige erhvervsøer betyder, at der skal dumpes 47.000.000 tons jord i Køge Bugt. Ingen ved, hvad det vil betyde for havmiljøet, men vi ved, at Køge Bugt allerede er udfordret. 

I forvejen er Køge Bugt et af de områder i Danmark, hvor der er blevet dumpet store mængder af slag. Den såkaldte klapning. Alene byggeriet af Lynetteholmen har betydet, at der er blevet klappet 228.000 kubikmeter slam i bugten, og forekomsten af en række kemiske stoffer ligger nu over grænseværdierne i vandet.

Flere biler og mere spildevand

Hvis de ni kunstige øer bliver bygget, vil det fortsat betyde meget mere trafik til og fra øerne. 36.000 flere biler vil hver dag kører til eller fra området med varer, hvilket vil betyde, at der fortsat vil være sundhedsskadelig støj, forurening og køkørsel, som går ud over borgerne langs bugten.

På en af øerne skal der bygges et nyt stort rensningsanlæg til erstatning for alle hovedstadens mindre rensningsanlæg. Alt spildevandet derfra skal ledes ud i Køge Bugt, og selvom det er renset, vil der altid være rester tilbage. Det betyder mere kvælstof og dermed mere forurening af bugten.

Vi har slet ikke brug for ni kunstige øer

Den gode nyhed er, at der slet ikke er brug for de ni kunstige erhvervsøer. De vil udgøre 320 hektar nye erhvervsarealer, men i Køge Bugt findes der allerede 350 ledig og ubebygget erhvervsjord. Og hvis i hele Region Hovedstaden er der mere end 1.100 hektar ledig erhvervsjord.

 

Køge Bugt Alliancen er et samarbejde mellem Stevns, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby kommuner. Samarbejdet har til formål at passe på havmiljøet i Køge Bugt.

Nyttige Links